Διπλή (γραμμή)

Ορίζει το διάστιχο της τρέχουσας παραγράφου σε δύο γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 2.


Εικονίδιο διάστιχο: 2

Διάστιχο: 2

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!