1,5 γραμμή

Ορίζει το διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο σε μιάμιση γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1,5.


Εικονίδιο διάστιχο: 1,5

Διάστιχο: 1.5

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!