1,5 γραμμή

Ορίζει το διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο σε μιάμιση γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Απόσταση γραμμής - 1,5 Γραμμή .


Εικονίδιο

Διάστιχο: 1.5

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!