Απλή γραμμή

Εφαρμόζει αποστάσεις απλής γραμμής στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1.


Εικονίδιο

Διάστιχο: 1

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!