Διάστιχο

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αφεθεί ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου σε μια παράγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.


Απλή γραμμή

Εφαρμόζει αποστάσεις απλής γραμμής στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

1,5 γραμμή

Ορίζει το διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο σε μιάμιση γραμμή.

Διπλή (γραμμή)

Ορίζει το διάστιχο της τρέχουσας παραγράφου σε δύο γραμμές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!