Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από την γραμμή βάσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Δείκτης.


Εικονίδιο Δείκτης

Δείκτης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!