Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και υψώνει το κείμενο επάνω από τη γραμμή βάσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Εκθέτης.


Icon Superscript

Εκθέτης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!