Σκιές

Προσθέτει μια σκιά στο επιλεγμένο κείμενο, ή αν ο δρομέας είναι σε μια λέξη, σε ολόκληρη τη λέξη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Σκιά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!