Διακριτή γραφή

Σχεδιάζει μια γραμμή διαμέσου του επιλεγμένου κειμένου, ή αν ο δρομέας είναι σε μια λέξη, σε μια ολόκληρη τη λέξη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Διακριτή γραφή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!