Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού Μορφή - Κείμενο και επιλέξτε Μονή υπογράμμιση ή Διπλή υπογράμμιση.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση


Αν ο δρομέας δεν είναι μέσα σε λέξη, το νέο κείμενο που εισάγετε υπογραμμίζεται.

Μονή υπογράμμιση

Υπογραμμίζει το επιλεγμένο κείμενο με μονή γραμμή.

Διπλή υπογράμμιση

Υπογραμμίζει το επιλεγμένο κείμενο με δύο γραμμές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!