Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Αν ο δρομέας δε βρίσκεται μέσα σε λέξη και δεν έχει επιλεχθεί κείμενο, τότε η τεχνοτροπία γραμματοσειράς εφαρμόζεται στο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Πλάγια.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!