Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Αν ο δρομέας δε βρίσκεται μέσα σε λέξη και δεν έχει επιλεχθεί κείμενο, τότε η τεχνοτροπία γραμματοσειράς εφαρμόζεται στο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Έντονα.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!