Τεχνοτροπία

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για γρήγορη εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμματοσειράς σε μία επιλογή κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία.


Αν τοποθετήσετε το δρομέα σε μία λέξη χωρίς να κάνετε κάποια επιλογή, η τεχνοτροπία γραμματοσειράς εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη λέξη. Αν ο δρομέας δε βρίσκεται μέσα σε μια λέξη και δεν έχει επιλεχθεί κείμενο, τότε η τεχνοτροπία γραμματοσειράς εφαρμόζεται στο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Διακριτή γραφή

Σχεδιάζει μια γραμμή διαμέσου του επιλεγμένου κειμένου, ή αν ο δρομέας είναι σε μια λέξη, σε μια ολόκληρη τη λέξη.

Σκιές

Προσθέτει μια σκιά στο επιλεγμένο κείμενο, ή αν ο δρομέας είναι σε μια λέξη, σε ολόκληρη τη λέξη.

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και υψώνει το κείμενο επάνω από τη γραμμή βάσης.

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από την γραμμή βάσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!