Κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο κάτω μέρος του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Κάτω


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!