Κεντράρισμα (κάθετο)

Κεντράρει τα περιεχόμενα του κελιού μεταξύ κορυφής και πυθμένα του κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Κέντρο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!