Πάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο πάνω μέρος του.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Κελί - Πάνω


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!