Διαίρεση Κελιών

Διαιρεί το κελί ή μία ομάδα κελιών οριζόντια ή κάθετα σε έναν αριθμό κελιών που έχετε εισάγει.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Διαίρεση κελιών


Διαίρεση κελιού σε

Εισάγετε τον αριθμό των γραμμών ή των στηλών που επιθυμείτε να διαιρεθούν τα επιλεγμένα κελιά.

Κατεύθυνση

Οριζόντια

Διαιρεί τα επιλεγμένα κελιά σε ένα αριθμό σειρών που έχετε ορίσει στο πλαίσιο Διαίρεση κελιού σε

Σε ίσες αναλογίες

Διαιρεί τα κελιά σε γραμμές με ίσο ύψος.

Κατακόρυφα

Διαιρεί το επιλεγμένο κελί ή κελιά σε έναν αριθμών στηλών τον οποίο έχετε ορίσει στο πλαίσιο Διαίρεση κελιού σε

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!