Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών σε ένα κελί, διατηρώντας τη μορφοποίηση του πρώτου κελιού στην επιλογή.

warning

Τα συγχωνευμένα κελιά μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα υπολογισμού σε τύπους στον πίνακα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!