Συγχώνευση

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών του πίνακα σε ένα μόνο κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή του Πίνακα, πατήστε

εικονίδιο

Συγχώνευση Κελιών


Εικονίδιο προειδοποίησης

Η συγχώνευση κελιών μπορεί να οδηγήσει σε λάθη υπολογισμού στους τύπους μέσα σε ένα πίνακα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!