Μέγεθος

Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς για το επιλεγμένο κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Μέγεθος.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!