Γραμματοσειρά

Ορίστε τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς που επιθυμείτε για το επιλεγμένο κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Χαρακτήρας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!