Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια του περιέκτη. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις επιλογές στοίχισης για την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση..

Ο περιέκτης μπορεί να είναι μια σελίδα εγγράφου κειμένου, ένα υπολογιστικό φύλλο, ή ένα κελί πίνακα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα σχεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Πλήρης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλήρης στοίχιση

Πλήρης στοίχιση

Από το πληκτρολόγιο:

+ J


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!