Κέντρο

Τοποθετεί στο κέντρο την επιλεγμένη παράγραφο στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο κέντρο (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Κέντρο.

Icon

.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!