Στο κέντρο

Κεντράρει τις επιλεγμένες παραγράφους στον περιβάλλοντα περιέκτη.

Ο περιέκτης μπορεί να είναι μια σελίδα εγγράφου κειμένου, ένα υπολογιστικό φύλλο, ή ένα κελί πίνακα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα σχεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Στο κέντρο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο κέντρο

.

Από το πληκτρολόγιο:

+ C


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!