Κέντρο

Τοποθετεί στο κέντρο την επιλεγμένη παράγραφο στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Στο κέντρο.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο κέντρο.

Εικονίδιο στο κέντρο

.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!