Δεξιά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο του περιέκτη.

Ο περιέκτης μπορεί να είναι μια σελίδα εγγράφου κειμένου, ένα υπολογιστικό φύλλο, ή ένα κελί πίνακα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα σχεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Δεξιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Δεξιά.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!