Δεξιά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Δεξιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Δεξιά.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!