Αριστερά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Αριστερά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά.

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!