Αριστερά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο του περιέκτη.

Ο περιέκτης μπορεί να είναι μια σελίδα εγγράφου κειμένου, ένα υπολογιστικό φύλλο, ή ένα κελί πίνακα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα σχεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Αριστερά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Από το πληκτρολόγιο:

+ L


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!