Ασιατικός φωνητικός οδηγός

Σας επιτρέπει να προσθέτετε σχόλια δίπλα στους ασιατικούς χαρακτήρες για να χρησιμοποιούνται ως οδηγοί προφοράς.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Μορφή - Ασιατικός φωνητικός οδηγός.


  1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες λέξεις στο έγγραφο.

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Ασιατικός φωνητικός οδηγός.

  3. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό προφοράς στο πλαίσιο Κείμενο Ruby.

Κείμενο βάσης

Εμφανίζει το βασικό κείμενο που επιλέξατε στο τρέχον αρχείο. Αν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε το βασικό κείμενο με το να εισάγετε ένα καινούργιο κείμενο εδώ.

Κείμενο Ruby

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό προφοράς για το βασικό κείμενο.

Στοίχιση

Επιλέξτε την οριζόντια στοίχιση για το φωνητικό κείμενο.

Θέση

Επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε το κείμενο ruby.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων για κείμενο ruby

Επιλέξτε μια τεχνοτροπία χαρακτήρων για κείμενο ruby.

Τεχνοτροπίες

Ανοίγει το όπου μπορείτε να επιλέξετε μια τεχνοτροπία χαρακτήρα για το κείμενο ruby.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!