Υποσέλιδο

προσθέτει υποσέλιδο στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Υποσέλιδο είναι περιοχή στο κάτω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πλαίσια ή ένα παρασκήνιο σε ένα υποσέλιδο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Υποσέλιδο.


Εάν θέλετε να επεκτείνετε ένα υποσέλιδο στα περιθώρια της σελίδας, εισάγετε ένα πλαίσιο στο υποσέλιδο.

Υποσέλιδο

Επιλέξτε τις ιδιότητες του υποσέλιδου.

Ενεργοποίηση υποσέλιδου

Προσθέτει κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Ίδιο περιεχόμενο αριστερά/δεξιά

Μονές και ζυγές σελίδες μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο.

Ίδιο περιεχόμενο στην πρώτη σελίδα

Πρώτη σελίδα και μονές/ζυγές σελίδες μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο.

Αριστερό περιθώριο

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και και του αριστερού άκρου του υποσέλιδου.

Δεξιό περιθώριο

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του δεξιού άκρου της σελίδας και του δεξιού άκρου του υποσέλιδου.

Απόσταση

Εισάγετε την απόσταση που θέλετε να κρατήσετε μεταξύ του κάτω άκρου του κειμένου του εγγράφου και του πάνω άκρου του υποσέλιδου.

Χρήση δυναμικής απόστασης

αντικαθιστά την ρύθμιση Απόσταση και επιτρέπει στο υποσέλιδο να επεκταθεί σε μία περιοχή ανάμεσα στο υποσέλιδο και στο κείμενο του εγγράφου.

Ύψος

εισάγετε το επιθυμητό ύψος για το υποσέλιδο.

Αυτόματη προσαρμογή του ύψους

Προσαρμόζει αυτόματα το ύψος του υποσέλιδου για να ταιριάζει το περιεχόμενο που εισάγετε.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Περισσότερα

Ορίζει ένα περίγραμμα, ένα χρώμα παρασκηνίου, ή ένα μοτίβο παρασκηνίου για το υποσέλιδο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!