Κεφαλίδα

Προσθέτει κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Κεφαλίδα είναι περιοχή στο πάνω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Εάν το θέλετε, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πλαίσια ή ένα παρασκήνιο σε μία κεφαλίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης τεχνοτροπίας σελίδας και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κεφαλίδα.


Εάν θέλετε να κάνετε επέκταση μίας κεφαλίδας στο περιθώριο της σελίδας, εισάγετε ένα πλαίσιο στην κεφαλίδα.

Κεφαλίδα

Επιλέξτε τις ιδιότητες της κεφαλίδας.

Κεφαλίδα ενεργοποιημένη

Προσθέτει κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Ίδιο περιεχόμενο αριστερά/δεξιά

Ζυγές και μονές σελίδες μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο.

Ίδιο περιεχόμενο στην πρώτη σελίδα

Πρώτες και ζυγές/μονές σελίδες μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο.

Αριστερό περιθώριο

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε ανάμεσα στο αριστερό περιθώριο της σελίδας και στο αριστερό άκρο της κεφαλίδας.

Δεξιό περιθώριο

Εισάγετε την απόσταση που θα αφήσετε ανάμεσα στο δεξιό περιθώριο της σελίδας και στο δεξιό άκρο της κεφαλίδας.

Απόσταση

Εισάγετε την απόσταση που θέλετε να αφήσετε ανάμεσα στο κάτω άκρο της κεφαλίδας και στο πάνω άκρο του κειμένου εγγράφου.

Χρήση δυναμικής απόστασης

Παρακάμπτει τη ρύθμιση Απόστασης και επιτρέπει στην κεφαλίδα να επεκταθεί στην περιοχή ανάμεσα στην κεφαλίδα και στο έγγραφο κειμένου.

Ύψος

Επιλέξτε το ύψος που θέλετε για την κεφαλίδα.

Αυτόματη προσαρμογή του ύψους

Αυτόματα προσαρμόζει το ύψος της κεφαλίδας για να χωράει το περιεχόμενο που εισάγετε.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Περισσότερα

Ορίζει ένα περίγραμμα, ένα χρώμα παρασκηνίου, ή ένα σχέδιο παρασκηνίου για την κεφαλίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!