Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Σελίδα καρτέλας μορφής σελίδας

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Μορφή χαρτιού

Επιλέξτε από τον κατάλογο με τα προκαθορισμένα μεγέθη σελίδων, ή καθορίστε μια προσαρμοσμένη μορφή σελίδας.

Μορφή

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μέγεθος χαρτιού ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη μορφή εισάγοντας τις διαστάσεις για το χαρτί στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να καθορίσετε μία προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε εδώ το πλάτος.

Ύψος

Εμφανίζει το ύψος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να καθορίσετε μία προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε το ύψος εδώ.

Προσανατολισμός

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού για εμφάνιση και εκτύπωση.

Κατακόρυφος

Εμφανίζει και εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο με το χαρτί να είναι προσανατολισμένο κάθετα.

Οριζόντιος

Εμφανίζει και εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο με το χαρτί να είναι προσανατολισμένο οριζοντίως.

Κατεύθυνση κειμένου

Επιλέξτε την κατεύθυνση κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας. Η "δεξιά στα αριστερά (κάθετη)" κατεύθυνση ροής κειμένου περιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις διάταξης προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες, εκτός από την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο.

note

Η κατεύθυνση κειμένου εμφανίζεται μόνο εάν ασιατική ή σύνθετη διάταξη κειμένου έχει οριστεί στο - Ορισμός γλώσσας - Γλώσσες.


Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Τροφοδοσία χαρτιού

Επιλέξτε την τροφοδοσία χαρτιού του εκτυπωτή σας. Αν θέλετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετικούς τύπους χαρτιών σε διαφορετικά πρότυπα σελίδων. Για παράδειγμα, να αντιστοιχίσετε διαφορετικό τύπο χαρτιού στην τεχνοτροπία πρώτης σελίδας και να τοποθετήσετε στον δίσκο το χαρτί με την επωνυμία της επιχείρησής σας.

Περιθώρια

Καθορίζει πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στις άκρες της σελίδας και του κειμένου του εγγράφου.

Αριστερά

Εισάγετε το διάστημα που θα αφεθεί μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και του κειμένου του εγγράφου.

Δεξιό

Εισάγετε το διάστημα που θα αφεθεί μεταξύ του δεξιού άκρου της σελίδας και του κειμένου του εγγράφου.

Πάνω

Εισάγετε το πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στην υψηλότερη άκρη της σελίδας και στο κείμενο του εγγράφου.

Κάτω

Εισάγετε το πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στην χαμηλότερη άκρη της σελίδας και στο κείμενο του εγγράφου.

Ρυθμίσεις διάταξης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!