Σελίδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Σελίδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Διαφάνεια - Ιδιότητες - Σελίδα (σε LibreOffice Impress).

Επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα - Ιδιότητες - Σελίδα (σε LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - Σελίδα.


Σελίδα καρτέλας μορφής σελίδας

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Μορφή χαρτιού

Επιλέξτε από τον κατάλογο με τα προκαθορισμένα μεγέθη σελίδων, ή καθορίστε μια προσαρμοσμένη μορφή σελίδας.

Μορφή

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μέγεθος χαρτιού, ή δημιουργείστε μία προσαρμοσμένη μορφή με το να εισάγετε τις διαστάσεις του χαρτιού στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

Πλάτος

Εμφανίζει το πλάτος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να καθορίσετε μία προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε εδώ το πλάτος.

Ύψος

Εμφανίζει το ύψος της επιλεγμένης μορφής χαρτιού. Για να καθορίσετε μία προσαρμοσμένη μορφή, εισάγετε το ύψος εδώ.

Κατακόρυφος

Εμφανίζει και εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο με το χαρτί να είναι προσανατολισμένο κάθετα.

Οριζόντιος

Εμφανίζει και εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο με το χαρτί να είναι προσανατολισμένο οριζοντίως.

Κατεύθυνση κειμένου

Επιλέξτε την κατεύθυνση κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας. Η "δεξιά στα αριστερά (κάθετη)" κατεύθυνση ροής κειμένου περιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις διάταξης προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες, εκτός από την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Τροφοδοσία χαρτιού

Επιλέξτε την τροφοδοσία χαρτιού του εκτυπωτή σας. Αν θέλετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετικούς τύπους χαρτιών σε διαφορετικά πρότυπα σελίδων. Για παράδειγμα, να αντιστοιχίσετε διαφορετικό τύπο χαρτιού στην τεχνοτροπία πρώτης σελίδας και να τοποθετήσετε στον δίσκο το χαρτί με την επωνυμία της επιχείρησής σας.

Περιθώρια

Καθορίζει πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στις άκρες της σελίδας και του κειμένου του εγγράφου.

Αριστερά / Εσωτερικό

Εισάγετε τον αριθμό των κενών που θα αφήσετε ανάμεσα στην αριστερή άκρη της σελίδας και του κειμένου του εγγράφου. Αν χρησιμοποιείτε την διάταξη σελίδας Με Κατοπτρισμό, εισάγετε τον αριθμό των κενών ανάμεσα στο εσωτερικό περιθώριο του κειμένου και την εσωτερική άκρη της σελίδας.

Δεξιά / Εξωτερικό

Εισάγετε τον αριθμό των κενών που θα αφήσετε ανάμεσα στην δεξιά άκρη της σελίδας και το έγγραφο κειμένου. Αν χρησιμοποιείτε την διάταξη σελίδας Με κατοπτρισμό, εισάγετε το πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στο εξωτερικό περιθώριο κειμένου και την εξωτερική άκρη της σελίδας.

Πάνω

Εισάγετε το πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στην υψηλότερη άκρη της σελίδας και στο κείμενο του εγγράφου.

Κάτω

Εισάγετε το πόσα κενά θα αφήσετε ανάμεσα στην χαμηλότερη άκρη της σελίδας και στο κείμενο του εγγράφου.

Ρυθμίσεις διάταξης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!