Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.


Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας. Εάν δημιουργήσετε ή αλλάξετε προσαρμοσμένη τεχνοτροπία, εισάγετε ένα όνομα για την τεχνοτροπία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας προκαθορισμένης τεχνοτροπίας.

Μεταβίβαση από

Επιλέξτε μια υφιστάμενη τεχνοτροπία (ή - καμία - ) για να δώσετε τους ορισμούς της στην τρέχουσα τεχνοτροπία. Χρησιμοποιήστε τις άλλες καρτέλες για να τροποποιήσετε την μεταβιβασμένη τεχνοτροπία.

note

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή με τεχνοτροπία σελίδας ή καταλόγου.


Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της γονικής τεχνοτροπίας.

Κατηγορία

Εμφανίζει την κατηγορία για την τρέχουσα τεχνοτροπία. Αν δημιουργείτε ή τροποποιείτε μια νέα τεχνοτροπία, επιλέξτε 'Προσαρμοσμένη τεχνοτροπία από τον κατάλογο.

note

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία για μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία.


Περιέχει

Περιγράφει την σχετική μορφοποίηση που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα τεχνοτροπία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!