Περικοπή

Επεξεργάζεται ή κλιμακώνει το επιλεγμένο γραφικό. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το γραφικό στο αρχικό του μέγεθος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Περικοπή

Χρησιμοποιείστε αυτήν την περιοχή για να επεξεργαστείτε ή να κλιμακώσετε το γραφικό, ή να προσθέσετε λευκό χώρο γύρω από το γραφικό.

Διατήρηση κλίμακας

Διατηρεί την αρχική κλίμακα του γραφικού όταν επεξεργάζεστε, έτσι ώστε μόνο το μέγεθος του γραφικού να αλλάζει.

Διατήρηση μεγέθους εικόνας

Διατηρεί το αρχικό μέγεθος του γραφικού όταν το επεξεργάζεστε, έτσι ώστε να αλλάζει μόνο η κλίμακα του γραφικού . Για να μειώσετε την κλίμακα του γραφικού, επιλέξτε αυτήν επιλογή και εισάγετε αρνητικές τιμές στα πεδία της προσαρμογής. Για να αυξήσετε την κλίμακα του γραφικού, επιλέξτε αυτήν επιλογή και εισάγετε θετικές τιμές στα πεδία της προσαρμογής.

Αριστερά

Αν η επιλογή Διατήρηση Κλίμακας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να καλύψετε μέχρι και την αριστερή άκρη του γραφικού, ή μία αρνητική τιμή για να προσθέσετε λευκό χώρο στα αριστερά του γραφικού. Αν η επιλογή Διατήρηση μεγέθους εικόνας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να αυξήσετε την οριζόντια κλίμακα του γραφικού, ή μία αρνητική ποσότητα για να μειώσετε την οριζόντια κλίμακα του γραφικού.

Δεξιά

Αν η επιλογή Διατήρηση κλίμακας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να καλύψετε μέχρι και την δεξιά άκρη του γραφικού, ή μία αρνητική τιμή για να προσθέσετε λευκό χώρο στα δεξιά του γραφικού. Αν η επιλογή Διατήρηση μεγέθους εικόνας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να αυξήσετε την οριζόντια κλίμακα του γραφικού, ή μία αρνητική ποσότητα για να μειώσετε την οριζόντια κλίμακα του γραφικού.

Πάνω

Αν η επιλογή Διατήρηση κλίμακας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να καλύψετε την περιοχή πάνω από το γραφικό, ή μία αρνητική τιμή για να προσθέσετε λευκό χώρο πάνω από το γραφικό. Αν η επιλογή Διατήρηση μεγέθους εικόνας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να αυξήσετε την κάθετη κλίμακα του γραφικού, ή μία αρνητική ποσότητα για να μειώσετε την κάθετη κλίμακα του γραφικού.

Κάτω

Αν η επιλογήΔιατήρηση κλίμακας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να καλύψετε μέχρι το κάτω μέρος του γραφικού, ή μία αρνητική ποσότητα για να προσθέσετε λευκό χώρο κάτω από το γραφικό. Αν η επιλογή Διατήρηση μεγέθους εικόνας είναι επιλεγμένη, εισάγετε μία θετική ποσότητα για να αυξήσετε την κάθετη κλίμακα του γραφικού, ή μία αρνητική ποσότητα για να μειώσετε την κάθετη κλίμακα του γραφικού.

Κλίμακα

Αλλάζει την κλίμακα του επιλεγμένου γραφικού.

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος του επιλεγμένου γραφικού ως ποσοστό.

Ύψος

Εισάγετε το ύψος του επιλεγμένου γραφικού ως ποσοστό.

Μέγεθος εικόνας

Αλλάζει το μέγεθος του επιλεγμένου γραφικού.

Πλάτος

Εισάγετε ένα πλάτος για το επιλεγμένο γραφικό.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το επιλεγμένο γραφικό.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Αρχικό μέγεθος

Επαναφέρει το επιλεγμένο γραφικό στο αρχικό του μέγεθος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!