Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Μπορείτε να καθορίσετε την θέση του περιγράμματος, το μέγεθος, και την τεχνοτροπία στο Writer ή στο Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

(όλες οι επιλογές μόνο στο Writer ή στο Calc)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες -Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Περιγράμματα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Περιγράμματα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Κεφαλίδα - Περισσότερα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Υποσέλιδο - Περισσότερα.


Διάταξη γραμμών

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία περιγράμματος για να εφαρμόσετε.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Περιγράμματα στη γραμμή εργαλείων για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες μορφές περιγράμματος.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο περιγραμμάτων

Περιγράμματα

Γραμμή

Πατήστε την τεχνοτροπία περιγράμματος που θέλετε να εφαρμόσετε. Η τεχνοτροπία εφαρμόζεται στο περίγραμμα που επιλέχτηκε στην προεπισκόπηση.

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο τεχνοτροπίας γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε το χρώμα της γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα επιλεγμένα περιγράμματα.

Απόσταση από τα περιεχόμενα

Καθορίστε την απόσταση μεταξύ του περιγράμματος και των περιεχομένων της επιλογής.

Αριστερά

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος και των περιεχομένων της επιλογής.

Δεξιά

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος και των περιεχομένων της επιλογής.

Πάνω

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του πάνω περιγράμματος και των περιεχομένων της επιλογής.

Κάτω

Εισάγετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος και των περιεχομένων της επιλογής.

Συγχρονισμός

Ενεργοποιεί την ίδια ρύθμιση για το κενό ανάμεσα στα περιεχόμενα και στα τέσσερα περιγράμματα όταν εισάγετε μια νέα απόσταση.

Τεχνοτροπία σκιάς

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στα περιγράμματα ένα εφέ σκιάς. Για καλύτερο αποτέλεσμα, εφαρμόστε αυτό το εφέ μόνο όταν και τα τέσσερα περιγράμματα είναι ορατά.

note

Τα γραφικά ή τα αντικείμενα που είναι αγκυρωμένα σε ένα πλαίσιο του εγγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέγεθος του πλαισίου. Εάν έχει καθοριστεί σκιά για το περίγραμμα ενός αντικειμένου το οποίο έχει ήδη γεμίσει την περιοχή του πλαισίου, το μέγεθος του αντικειμένου θα μειωθεί έτσι ώστε να χωρέσει η σκιά μέσα στο πλαίσιο.


Θέση

Επιλέξτε μια τεχνοτροπία σκιάς για τα επιλεγμένα περιγράμματα.

Απόσταση

Εισάγετε το πλάτος της σκιάς.

Χρώμα

Επιλέξτε χρώμα για τη σκιά.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!