Στηλοθέτες

Καθορίζει την θέση της απόστασης στηλοθέτη στην παράγραφο.

Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χάρακα για να θέσετε τις θέσεις των στηλοθετών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στηλοθέτες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Καρτέλες.

Διπλοπατήστε στον χάρακα


Θέση

Επιλέξτε έναν τύπο απόστασης στηλοθέτη, εισάγετε μια νέα μέτρηση, και μετά πατήστε στο Νέο. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις μονάδες μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον στηλοθέτη (cm για εκατοστά, ή " για ίντσες). Οι υπάρχοντες στηλοθέτες στα αριστερά του πρώτου στηλοθέτη που θέτετε διαγράφονται.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο της απόστασης στηλοθετών που θέλετε να τροποποιήσετε.

Αριστερά

Το όνομα αυτού του στηλοθέτη είναι Αριστερά/Άνω αν η ασιατική γλωσσική υποστήριξη είναι ενεργοποιημένη.

Στοιχίζει το αριστερό άκρο του κειμένου στην απόσταση στηλοθέτη και επεκτείνει το κείμενο στα δεξιά.

Δεξιά

Το όνομα αυτού του στηλοθέτη είναι Δεξιά/Κάτω αν η ασιατική γλωσσική υποστήριξη είναι ενεργή.

Στοιχίζει το δεξί άκρο του κειμένου στην απόσταση στηλοθέτη και επεκτείνει το κείμενο στα αριστερά της απόστασης στηλοθέτη.

Στο κέντρο

Στοιχίζει το κέντρο του κειμένου στην απόσταση στηλοθέτη.

Δεκαδικά

Στοιχίζει το δεκαδικό διαχωριστικό ενός αριθμού στο κέντρο της στάσης στηλοθέτη και το κείμενο στα αριστερά του στηλοθέτη.

Χαρακτήρας

Εισάγετε έναν χαρακτήρα που θέλετε ο δεκαδικός στηλοθέτης να χρησιμοποιήσει ως δεκαδικό διαχωριστικό.

Χαρακτήρας συμπλήρωσης

Καθορίζει τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί στα αριστερά της στάσης στηλοθέτη.

Κανένα

Δεν εισάγει χαρακτήρες συμπλήρωσης, ή απομακρύνει υπάρχοντες χαρακτήρες συμπλήρωσης στα αριστερά της στάσης στηλοθέτη.

.......

Γεμίζει το κενό διάστημα στα αριστερά της απόστασης στηλοθέτη με τελείες.

------

Γεμίζει το κενό διάστημα στα αριστερά της απόστασης στηλοθέτη με παύλες.

______

Σχεδιάζει μια γραμμή για να γεμίσει το κενό διάστημα στα αριστερά της απόστασης στηλοθέτη.

Χαρακτήρας

Σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν χαρακτήρα για να συμπληρώσετε το κενό διάστημα στα αριστερά της στάσης στηλοθέτη.

Νέο

Προσθέτει την απόσταση στηλοθέτη που έχετε καθορίσει στην τρέχουσα παράγραφο.

Διαγραφή όλων

Απομακρύνει όλες τις αποστάσεις στηλοθετών που έχετε καθορίσει στο μενού Θέση. Θέτει την Αριστερή απόσταση στηλοθέτη σε κανονικά διαστήματα ως προκαθορισμένη απόσταση στηλοθετών.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!