Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση. Για να τροποποιήσετε τη γραμματοσειρά της τρέχουσας παραγράφου, επιλέξτε ολόκληρη την παράγραφο, επιλέγοντας Μορφή - Χαρακτήρας και πατώντας μετά στην καρτέλα γραμματοσειράς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος.

Στη γραμμή Μορφοποίηση κειμένου (με τον δρομέα στο αντικείμενο), πατήστε

Εικονίδιο παραγράφου

Παράγραφος


Εσοχές και αποστάσεις

Θέτει τις εσοχές και τις επιλογές αποστάσεων για την τρέχουσα παράγραφο.

Στοίχιση

Ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου σχετικά με τα περιθώρια της σελίδας.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!