Ασιατική Τυπογραφία

Ορίστε τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικής γλώσσας. Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας, επιλέξτε Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποιημένο στη περιοχή Υποστήριξη ασιατικής γλώσσας. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται στα έγγραφα HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ασιατική Τυπογραφία (όχι σε HTML).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Ασιατική τυπογραφία.


Αλλαγή γραμμής

Θέτει τις επιλογές για αλλαγή γραμμής σε έγγραφα ασιατικής γλώσσας.

Ενεργοποιήσετε τον κατάλογο των απαγορευμένων χαρακτήρων, στην αρχή και το τέλος της γραμμής

Αποτρέπει τους χαρακτήρες στον κατάλογο να ξεκινούν ή να τελειώνουν μια γραμμή. Οι χαρακτήρες μεταφέρονται είτε στην προηγούμενη είτε στην επόμενη γραμμή. Για να επεξεργαστείτε τον κατάλογο των περιορισμένων χαρακτήρων, επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Ασιατική διάταξη.

Να επιτραπούν προεξέχοντα σημεία στίξης

Αποτρέπει κόμμα και τελείες από το να διακόψουν την γραμμή. Αντίθετα, αυτοί οι χαρακτήρες έχουν προστεθεί για να τελειώσουν την γραμμή, ακόμη και μέσα στα περιθώρια σελίδας.

Εφαρμογή απόστασης μεταξύ ασιατικού και μη ασιατικού κειμένου

Εισάγει ένα κενό ανάμεσα σε ιδεογραφικό και αλφαβητικό κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!