Ασιατική Τυπογραφία

Ορίζει τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικών γλωσσών. Για ενεργοποίηση της υποστήριξης ασιατικών γλωσσών, επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση στην περιοχή υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται σε έγγραφα HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ασιατική Τυπογραφία (όχι σε HTML).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Ασιατική Τυπογραφία.


Αλλαγή γραμμής

Θέτει τις επιλογές για αλλαγή γραμμής σε έγγραφα ασιατικής γλώσσας.

Ενεργοποιήσετε τον κατάλογο των απαγορευμένων χαρακτήρων, στην αρχή και το τέλος της γραμμής

Αποτρέπει τους χαρακτήρες στον κατάλογο από την έναρξη ή τον τερματισμό μιας γραμμής. Οι χαρακτήρες επανατοποθετούνται είτε στην προηγούμενη είτε στην επόμενη γραμμή. Για να επεξεργαστείτε τον κατάλογο των περιορισμένων χαρακτήρων, επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Ασιατική διάταξη.

Να επιτραπούν προεξέχοντα σημεία στίξης

Αποτρέπει κόμμα και τελείες από το να διακόψουν την γραμμή. Αντίθετα, αυτοί οι χαρακτήρες έχουν προστεθεί για να τελειώσουν την γραμμή, ακόμη και μέσα στα περιθώρια σελίδας.

Εφαρμογή απόστασης μεταξύ ασιατικού και μη ασιατικού κειμένου

Εισάγει ένα κενό ανάμεσα σε ιδεογραφικό και αλφαβητικό κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!