Ασιατική διάταξη

Προσδιορίζει τις επιλογές για γράψιμο σε διπλές γραμμές για Ασιατικές γλώσσες. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στο κείμενό σας, και μετά επιλέξτε αυτή την εντολή.

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Ασιατική Διάταξη

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Ασιατική διάταξη.


Δίγραμμο

Ρυθμίστε τις επιλογές για το δίγραμμο για το επιλεγμένο κείμενο.

Δίγραμμη γραφή

Σας επιτρέπει να γράψετε σε διπλές γραμμές στην επιλεγμένη περιοχή του τρέχοντος εγγράφου.

Περικλειόμενοι χαρακτήρες

Επιλέξτε τους περικλειόμενους χαρακτήρες για τη δίγραμμη περιοχή.

Αρχικός χαρακτήρας

Επιλέξτε τον χαρακτήρα για να ορίσετε την αρχή της δίγραμμης περιοχής. Αν θέλετε να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο χαρακτήρα, επιλέξτε Άλλοι Χαρακτήρες.

Τελικός χαρακτήρας

Επιλέξτε τον χαρακτήρα για ορίσετε το τέλος της δίγραμμης περιοχής. Αν θέλετε να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο χαρακτήρα, επιλέξτεΆλλοι Χαρακτήρες.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!