Υπερσύνδεσμος

Αντιστοιχίζει έναν καινούργιο υπερσύνδεσμο ή επεξεργάζεται τον επιλεγμένο υπερσύνδεσμο.Ένας υπερσύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος με ένα αρχείο στο διαδίκτυο ή στο τοπικό σας δίκτυο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Υπερσύνδεσμος.


Υπερσύνδεσμος

Καθορίστε τις ιδιότητες για τον υπερσύνδεσμο.

URL

Εισάγετε ένα URL για το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε όταν πατάτε τον υπερσύνδεσμο. Αν δεν προσδιορίσετε ένα πλαίσιο προορισμού, το αρχείο ανοίγει στο τρέχον έγγραφο ή πλαίσιο.

Εξερεύνηση

Εντοπίστε το αρχείο το οποίο θέλετε να συνδέσετε και στη συνέχεια πατήστε στο Άνοιγμα.

Αναφορά

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίσετε για τον υπερσύνδεσμο.

Γεγονότα

Καθορίστε ένα συμβάν που προκαλείται όταν πατάτε τον υπερσύνδεσμο.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για τον υπερσύνδεσμο. To LibreOffice εισάγει μια ετικέτα ONOMA στον υπερσύνδεσμο:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Σημείωση</A>

Πλαίσιο

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου μέσα στο οποίο θέλετε το συνδεμένο αρχείο να ανοίξει, ή επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο από τον κατάλογο. Εάν αφήσετε αυτό το πλαίσιο κενό, το συνδεμένο αρχείο ανοίγει στο τρέχον παράθυρο περιηγητή.

Όνομα πλαισίου

Ορισμός

Καταχωρίσεις με όνομα

Το αρχείο ανοίγει σε ένα ονομασμένο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο HTML.

_self

Το αρχείο ανοίγει στο τρέχον πλαίσιο.

_blank

Το αρχείο ανοίγει σε νέα σελίδα.

_parent

Το αρχείο ανοίγει στο ανώτερο πλαίσιο του τρέχοντος πλαισίου. Εάν δεν υπάρχει ανώτερο πλαίσιο, χρησιμοποιείται το τρέχον.

_top

Το αρχείο ανοίγει στο υψηλότερο πλαίσιο στην ιεραρχία.


Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης για τον υπερσύνδεσμο.

Αναγνωσμένοι σύνδεσμοι

Επιλέξτε μια τεχνοτροπία μορφοποίησης για χρήση στους αναγνωσμένους συνδέσμους από τον κατάλογο. Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε μια τεχνοτροπία σε αυτόν τον κατάλογο, κλείστε αυτόν τον διάλογο και πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Μη αναγνωσμένοι σύνδεσμοι

Επιλέξτε μια τεχνοτροπία μορφοποίησης για χρήση στους μη αναγνωσμένους δεσμούς του καταλόγου. Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε μια τεχνοτροπία σε αυτή τον κατάλογο, τερματίστε αυτόν το διάλογο και πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!