Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Άξονας Υ - Αριθμοί (έγγραφα διαγράμματος).


Κατηγορία

Επιλέξτε μια κατηγορία από τον κατάλογο και έπειτα επιλέξτε μια τεχνοτροπία μορφοποίησης στο πλαίσιο Μορφοποίηση.

Μορφή

Επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα των επιλεγμένων . Ο κωδικός για την επιλεγμένη επιλογή εμφανίζεται στο πλαίσιο Κωδικός μορφής.

Πλαίσια καταλόγου κατηγορίας νομισμάτων

Επιλέξτε ένα νόμισμα και έπειτα κυλήστε προς την κορυφή του καταλόγου Μορφοποίηση για να προβάλετε τις επιλογές μορφής για το νόμισμα.

note

Ο κωδικός μορφοποίησης για νομίσματα χρησιμοποιεί τη μορφή [$xxx-nnn], όπου xxx είναι το σύμβολο του νομίσματος, και nnn ο κωδικός της χώρας. Ειδικά τραπεζικά σύμβολα, όπως EUR (για το Eυρώ), δεν απαιτούν κωδικό χώρας. Η μορφή του νομίσματος δεν εξαρτάται από την γλώσσα την οποία επιλέγετε στο κουτί Γλώσσα.


Γλώσσα

Η ρύθμιση γλώσσας εξασφαλίζει ότι οι μορφές ημερομηνίας και νομίσματος, καθώς και τα διαχωριστικά δεκαδικών και χιλιάδων, διατηρούνται ακόμα και όταν το έγγραφο ανοίγεται σε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί μια διαφορετική προεπιλεγμένη γλωσσική ρύθμιση.

Επιλογές

Δηλώστε τις επιλογές για την επιλεγμένη μορφοποίηση.

Δεκαδικά ψηφία

Εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να εμφανίζεται.

Θέσεις παραμομιστή

Με μορφή κλάσματος, εισάγετε τον αριθμό των θέσεων του παρανομαστή που θέλετε να εμφανίζονται.

Αρχικά μηδενικά

Εισάγετε τον μέγιστο αριθμό μηδενικών που θα εμφανίζονται μπροστά από την υποδιαστολή.

Οι αρνητικοί αριθμοί κόκκινοι

Αλλάζει το χρώμα της γραμματοσειράς των αρνητικών αριθμών σε κόκκινο.

Διαχωριστικό χιλιάδων

Παρεμβάλλει ένα διαχωριστικό μεταξύ των χιλιάδων. Ο τύπος του διαχωριστικού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της γλώσσας.

Σημειογραφία μηχανικής

Με την επιστημονική μορφή, η σημειογραφία μηχανικής εξασφαλίζει ότι ο εκθέτης είναι πολλαπλάσιο του 3.

Κωδικός μορφοποίησης

Εμφανίζει τον κωδικό μορφή του αριθμού για την επιλεγμένη μορφή. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη μορφή. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για τις καθορισμένες από τον χρήστη μορφές αριθμού.

Προσθήκη

Προσθέτει τον κωδικό της μορφής του αριθμού που εισάγατε στην κατηγορία που ορίστηκε από τον χρήστη.

Επεξεργασία σχολίου

Προσθέτει ένα σχόλιο στην επιλεγμένη μορφή αριθμού.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη μορφή αριθμού. Οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα αφού επανεκκινήσετε το LibreOffice.

Γραμμή ονόματος

Εισάγετε ένα σχόλιο για την επιλεγμένη μορφή αριθμού και έπειτα πατήστε έξω από αυτό το πλαίσιο.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!