Εφέ γραμματοσειράς

Καθορίστε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Εφέ γραμματοσειράς.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Εφέ γραμματοσειράς.


Εικόνα διαλόγου σελίδας εφέ γραμματοσειράς

Οι αλλαγές εφαρμόζονται στην τρέχουσα επιλογή, σε όλη τη λέξη που περιέχει ο δρομέας, ή στο νέο κείμενο που πληκτρολογείτε.

Χρώμα γραμματοσειράς

Ορίζει το χρώμα για το επιλεγμένο κείμενο. Εάν επιλέξετεΑυτόματο, το χρώμα του κειμένου ορίζεται πάλι σε μαύρο για τα ανοιχτά παρασκήνια και σε άσπρο για τα σκούρα παρασκήνια.

warning

Το χρώμα κειμένου αγνοείται στην οθόνη, εάν το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματου χρώματος γραμματοσειράς για εμφάνιση οθόνης επιλεγεί στο - LibreOffice - Προσιτότητα.


Διαφάνεια

Ορίζει τη διαφάνεια του επιλεγμένου χαρακτήρα. Η τιμή 100% σημαίνει πλήρως διαφανής, ενώ 0% σημαίνει πλήρως αδιαφανής.

Διακόσμηση κειμένου

Διαγράμμιση

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία επιγράμμισης για εφαρμογή. Για εφαρμογή επιγράμμισης μόνο σε λέξεις, επιλέξτε το πλαίσιο Μεμονωμένες λέξεις.

Χρώμα επιγράμμισης

Επιλέξτε το χρώμα για την επιγράμμιση.

Διακριτή γραφή

Επιλέξτε τεχνοτροπία διαγράμμισης για το επιλεγμένο κείμενο.

note

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο σας σε μορφή Microsoft Word, όλες οι τεχνοτροπίες διακριτής γραφής μετατρέπονται στην απλή τεχνοτροπία γραμμής.


Υπογράμμιση

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία υπογράμμισης για εφαρμογή. Για εφαρμογή υπογράμμισης μόνο σε λέξεις, επιλέξτε το πλαίσιο Μεμονωμένες λέξεις.

note

Αν εφαρμόσετε υπογράμμιση σε ένα κείμενο εκθέτη, η υπογράμμιση αναβαίνει στο επίπεδο του εκθέτη. Αν ο εκθέτης περιέχεται σε μια λέξη με κανονικό κείμενο, η υπογράμμιση δεν ανεβαίνει.


Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Χρώμα υπογράμμισης

Επιλέξτε το χρώμα για την υπογράμμιση.

Μεμονωμένες Λέξεις

Εφαρμόζει το επιλεγμένο εφέ μόνο σε λέξεις και αγνοεί τα κενά.

Εφέ

Επιλέξτε τα εφέ γραμματοσειράς που θέλετε να εφαρμόσετε.

Ανάγλυφο

Επιλέξτε εφέ ανάγλυφο για να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο κείμενο. Το χαραγμένο ανάγλυφο κάνει τους χαρακτήρες να εμφανίζονται σαν να σηκώνονται πάνω από την σελίδα. Το χαραγμένο ανάγλυφο κάνει τους χαρακτήρες να εμφανίζονται σαν να έχουν πιεστεί μέσα στη σελίδα.

Διάρθρωση

Εμφανίζει το περίγραμμα των επιλεγμένων χαρακτήρων. Αυτό το αποτέλεσμα δεν λειτουργεί με κάθε γραμματοσειρά.

Σκίαση

Προσθέτει μια σκιά που κατευθύνεται από κάτω και στα δεξιά των επιλεγμένων χαρακτήρων.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Σημάδι έμφασης

Επιλέξτε έναν χαρακτήρα για προβολή πάνω από ή κάτω από το πλήρες μήκος του επιλεγμένου κειμένου.

Θέση

Καθορίστε πού θα εμφανιστούν τα σημάδια έμφασης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!