Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εκκαθάριση άμεσης μορφοποίησης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Καθαρισμός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Από το πληκτρολόγιο:

+ M


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!