Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!