Προελεύσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Αν ένα έγγραφο κειμένου ή ένα λογιστικό φύλο είναι ανοιχτό:

Μενού Προβολή - Προελεύσεις δεδομένων.

πλήκτρα +Shift+F4

Εικονίδιο

Προελεύσεις δεδομένων


Σύνοψη βάσης δεδομένων

Εικονίδιο σημείωσης

Η εντολή Προελεύσεις δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο όταν ένα έγγραφο κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο είναι ανοιχτό.


Μπορείτε να εισάγετε πεδία από μία βάση δεδομένων στο αρχείο σας ή μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!