Προελεύσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πηγές δεδομένων

Προελεύσεις δεδομένων

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + F4


Σύνοψη βάσης δεδομένων

note

Η εντολή Προελεύσεις δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο όταν ένα έγγραφο κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο είναι ανοιχτό.


Μπορείτε να εισάγετε πεδία από μία βάση δεδομένων στο αρχείο σας ή μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!