Εισαγωγή αιωρούμενου πλαισίου

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο


note

Αν θέλετε να δημιουργήσετε σελίδες HTML που χρησιμοποιούν αιωρούμενα πλαίσια, επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML και έπειτα επιλέξτε "MS Internet Explorer". Το αιωρούμενο πλαίσιο περιορίζεται από τις ετικέτες <IFRAME> και </IFRAME>.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!