Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Τύπος.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Tύπος


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!