Αντικείμενο τύπου

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο τύπου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή αντικειμένου τύπου

Εισαγωγή αντικειμένου τύπου

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + E


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!