Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο τύπου..

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο τύπου

Tύπος


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!