Εισαγωγή αντικειμένου OLE

Εισάγει ένα αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεσμος ή ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο OLE.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή αντικειμένου OLE.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αντικείμενο OLE

Αντικείμενο OLE


note

Για να μετακινήσετε τα αντικείμενα OLE σε άλλα αρχεία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόχειρο ή μεταφορά και απόθεση.


Άδεια και ανενεργά αντικείμενά OLE είναι διαφανή.

Δημιουργία νέου

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο OLE με βάση τον τύπο αντικειμένου που επιλέγετε.

Τύπος αντικειμένου

Επιλέξτε τον τύπο του εγγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε.

Δημιουργία από αρχείο

Δημιουργεί ένα αντικείμενο OLE από υπάρχον αρχείο.

Αρχείο

Διαλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισάγετε σαν αντικείμενο OLE.

Αρχείο

Εισάγετε το όνομα του αρχείου που θέλετε να συνδέσετε ή να ενσωματώσετε, ή πατήστε Αναζήτηση, για να εντοπίσετε το αρχείο.

Αναζήτηση...

Εντοπίστε το αρχείο το οποίο θέλετε να εισάγετε και στη συνέχεια πατήστε Άνοιγμα.

Σύνδεσμος σε αρχείο

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εισάγετε το αντικείμενο OLE ως έναν σύνδεσμο στο αρχικό αρχείο. Αν το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει ενεργοποιηθεί, το αντικείμενο OLE θα ενσωματωθεί στο έγγραφο σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!