Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.


Αντικείμενο τύπου

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Κώδικας QR και γραμμικός κώδικας

Δημιουργία γραμμικών και μητρικών κωδίκων για οποιοδήποτε κείμενο ή διεύθυνση URL.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεσμος ή ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!