Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα


Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Σύνδεσμος

Εισάγει το επιλεγμένο αρχείο γραφικών ως σύνδεσμο.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου αρχείου γραφικών.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!