Εισαγωγή εικόνων

Εισάγει μια εικόνα στο τρέχον έγγραφο .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα


Εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση Bitmaps

Τεχνοτροπία πλαισίου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία πλαισίου για το γραφικό.

Σύνδεσμος

Εισάγει το επιλεγμένο αρχείο γραφικών ως σύνδεσμο.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου αρχείου γραφικών.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!