Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σύμβολο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ειδικός χαρακτήρας

Ειδικός χαρακτήρας


Όταν πατάτε έναν χαρακτήρα στον διάλογο Ειδικοί χαρακτήρες , εμφανίζεται μια προεπισκόπηση και ο αντίστοιχος αριθμητικός κωδικός του χαρακτήρα.

Αναζήτηση

Εισάγετε το όνομα UTF-8, ή μέρος του ονόματος του χαρακτήρα για να εμφανίσετε τον χαρακτήρα UTF-8 στο πάνω αριστερό τετράγωνο του πλέγματος. Το όνομα του χαρακτήρα δεν μπορεί να μεταφραστεί. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε tilde για να εμφανίσετε ~ και εισάγετε latin capital letter O with circumflex για να εμφανίσετε Ô.

Γραμματοσειρά

Επιλέξτε μια γραμματοσειρά για να εμφανιστούν οι ειδικοί χαρακτήρες που σχετίζονται με αυτή.

Μπλοκ χαρακτήρων

Επιλέξτε ένα μπλοκ Unicode για την τρέχουσα γραμματοσειρά. Οι ειδικοί χαρακτήρες για το επιλεγμένο μπλοκ Unicode εμφανίζονται στον πίνακα χαρακτήρων.

Πίνακας χαρακτήρων

Πατήστε στους ειδικούς χαρακτήρες που θέλετε να εισάγετε και μετά πατήστε Εισαγωγή.

Πρόσφατοι χαρακτήρες

Εμφανίζει τους ειδικούς χαρακτήρες που εισήχθησαν πρόσφατα.

Αγαπημένοι χαρακτήρες

Εμφανίζει τους ειδικούς χαρακτήρες που επιλέχτηκαν με το πλήκτρο Προσθήκη στα αγαπημένα. Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 16 ειδικοί χαρακτήρες ως αγαπημένοι.

tip

Διπλοπατώντας σε ειδικό χαρακτήρα θα εισαχθεί στο έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!