Αίτηση

Σαρώνει μια εικόνα και εισάγει το αποτέλεσμα στο έγγραφο. Ο διάλογος σάρωσης παρέχεται από τον κατασκευαστή του σαρωτή. Για την εξήγηση του διαλόγου κοιτάξτε τις οδηγίες του σαρωτή σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Αίτηση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!