Αίτημα

Σαρώνει μια εικόνα και εισάγει το αποτέλεσμα στο έγγραφο. Ο διάλογος σάρωσης παρέχεται από τον κατασκευαστή του σαρωτή. Για την εξήγηση του διαλόγου κοιτάξτε τις οδηγίες του σαρωτή σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Σάρωση - Αίτημα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!