Επιλογή προέλευσης

Επιλέγει τον σαρωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Επιλογή προέλευσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!