Επιλογή πηγής

Επιλέγει τον σαρωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Σάρωση - Επιλογή πηγής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!