Σάρωση

Εισάγει μια σαρωμένη εικόνα στο έγγραφό σας.

Για να εισάγετε μια σαρωμένη εικόνα, πρέπει να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του σαρωτή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση.


Επιλογή προέλευσης

Επιλέγει τον σαρωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αίτηση

Σαρώνει μια εικόνα και εισάγει το αποτέλεσμα στο έγγραφο. Ο διάλογος σάρωσης παρέχεται από τον κατασκευαστή του σαρωτή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!