Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού καρτελών, επιλέξτε Γραμμές εργαλείων.


Προσαρμογή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να προσθέσετε, επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε εικονίδια.

Επαναφορά

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Επαναφορά για να επαναφέρετε τις γραμμές εργαλείων στην προεπιλεγμένη και εξαρτώμενη από το περιβάλλον χρήσης συμπεριφορά. Τώρα μερικές γραμμές εργαλείων θα εμφανίζονται αυτόματα, αναλόγως του περιβάλλοντος χρήσης.

Κλείδωμα γραμμών εργαλείων

Υποδεικνύει εάν οι ορατές γραμμές εργαλείων μπορούν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!