Γραμμή χρωμάτων

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Χρώμα. Για να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε τον πίνακα χρώματος που εμφανίζεται, επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και έπειτα πατήστε την καρτέλα Χρώματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή χρώματος.


Για να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος αντικειμένου στο τρέχον αρχείο, επιλέξτε το αντικείμενο και έπειτα πατήστε ένα χρώμα. Για να αλλάξετε το χρώμα γραμμής του επιλεγμένου αντικειμένου, δεξιοπατήστε ένα χρώμα. Για να αλλάξετε το χρώμα κειμένου σε αντικείμενο κειμένου, διπλοπατήστε το αντικείμενο κειμένου, επιλέξτε το κείμενο και έπειτα πατήστε ένα χρώμα.

Μπορείτε να σύρετε ένα χρώμα από τη γραμμή Χρώμα και να το αποθέσετε σε αντικείμενο σχεδίασης στη διαφάνειά σας για να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος.

tip

Για απόσπαση της γραμμής Χρώμα, πατήστε σε γκρίζα περιοχή της γραμμής εργαλείων και έπειτα σύρτε. Για επανασύνδεση της γραμμής Χρώμα, διπλοπατήστε σε γκρίζα περιοχή της γραμμής χρώματος πατώντας το πλήκτρο .


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!